שירותי שמאות מקרקעין

אנו מלווים חברות וארגונים רבים במשק הישראלי, תוך מתן ייעוץ מקצועי בתחום הנדל"ן.
תהליכי העבודה עם לקוחות המשרד מושתתים על מעורבות גבוהה, אמון ואווירה של שותפות לדרך.
אנו מלווים את לקוחותינו לטווח ארוך ומעניקים להם ערך מוסף, המשלב את תחומי ההשכלה הנרחבים
של מנהלי ועובדי המשרד גם בנושאים מקצועיים סבוכים, אנו מתאמצים לדבר "בגובה העיניים", ככל האפשר.

עיתונאות

כמה מילים על הנושא

הרצאות

כמה מילים על הנושא

ברומטר

כמה מילים על הנושא

מחקרים

כמה מילים על הנושא

תחומי עיסוק

כמה מילים על הנושא

שירותי שמאות מקרקעין מגוונים ושרותים משלימים וחקלאות

היטלי השבחה

היטל השבחה הוא תשלום שדורשת הוועדה המקומית מבעל קרקע,
בגין אישור של תוכנית בניין עיר (תב"ע) אשר הביאה לעליית ערך הקרקע שלו.
חובת התשלום כאמור- היא על בעל הקרקע (ביום אישור התוכנית). 

 

למידע נוסף

חוות דעת לבית משפט

היטל השבחה הוא תשלום שדורשת הוועדה המקומית מבעל קרקע,
בגין אישור של תוכנית בניין עיר (תב"ע) אשר הביאה לעליית ערך הקרקע שלו.
חובת התשלום כאמור- היא על בעל הקרקע (ביום אישור התוכנית). 

 

למידע נוסף

בטוחות לאשראי

היטל השבחה הוא תשלום שדורשת הוועדה המקומית מבעל קרקע,
בגין אישור של תוכנית בניין עיר (תב"ע) אשר הביאה לעליית ערך הקרקע שלו.
חובת התשלום כאמור- היא על בעל הקרקע (ביום אישור התוכנית). 

 

למידע נוסף

דיירות מוגנת

היטל השבחה הוא תשלום שדורשת הוועדה המקומית מבעל קרקע,
בגין אישור של תוכנית בניין עיר (תב"ע) אשר הביאה לעליית ערך הקרקע שלו.
חובת התשלום כאמור- היא על בעל הקרקע (ביום אישור התוכנית). 

 

למידע נוסף

IFRS

היטל השבחה הוא תשלום שדורשת הוועדה המקומית מבעל קרקע,
בגין אישור של תוכנית בניין עיר (תב"ע) אשר הביאה לעליית ערך הקרקע שלו.
חובת התשלום כאמור- היא על בעל הקרקע (ביום אישור התוכנית). 

 

למידע נוסף

מחקרי נדל״ן

היטל השבחה הוא תשלום שדורשת הוועדה המקומית מבעל קרקע,
בגין אישור של תוכנית בניין עיר (תב"ע) אשר הביאה לעליית ערך הקרקע שלו.
חובת התשלום כאמור- היא על בעל הקרקע (ביום אישור התוכנית). 

 

למידע נוסף

הערכת שווי

היטל השבחה הוא תשלום שדורשת הוועדה המקומית מבעל קרקע,
בגין אישור של תוכנית בניין עיר (תב"ע) אשר הביאה לעליית ערך הקרקע שלו.
חובת התשלום כאמור- היא על בעל הקרקע (ביום אישור התוכנית). 

 

למידע נוסף

בדיקת כדאיות כלכלית

היטל השבחה הוא תשלום שדורשת הוועדה המקומית מבעל קרקע,
בגין אישור של תוכנית בניין עיר (תב"ע) אשר הביאה לעליית ערך הקרקע שלו.
חובת התשלום כאמור- היא על בעל הקרקע (ביום אישור התוכנית). 

 

למידע נוסף

לקוחות המשרד

הסניפים שלנו

שיבת ציון 21, חיפה

04-8640062

info@gm-app.co.il

הארבעה 28, תל אביב

03-6272721
 
info@gm-app.co.il