צרו איתנו קשר >

השאירו פרטים ונשמח לחזור אליכם בהקדם!

הפקעות ותביעות בגין ירידת ערך (סעיף 197)

ראשי / תחומי עיסוק / הפקעות ותביעות בגין ירידת ערך (סעיף 197)

הפקעה הינה מצב שבו המדינה (או רשות מוסמכת מטעמה) מפקיעה רכוש פרטי, לצורך שימוש ציבור, ללא הסכמת האזרח ותוך פגיעה בזכות הקניין שלו.

הפקעות קרקע

בחלק גדול מהמקרים שבהם מבוצעת הפקעה, קיימת לבעל הקרקע זכות לפיצויים בגין אותה הפקעה, אפילו במידה ומדובר בהפקעה היסטורית, שנעשתה לפני שנים רבות.
אנו מחשבים את היקף הפיצוי והשוויו, בהתאם למהות ההפקעה, היקפה, מועד ההפקעה וכמובן בהתאם למיקום הנכס ומאפייניו הספציפיים.

ירידת ערך הקרקע בגין הפקעה

חשוב לדעת, שלפני להליך ההפקעה, מתקיים בדר"כ הליך של אישור תוכנית, אשר משנה את ייעוד הקרקע ורק לאחריה ניתן להפקיע את הקרקע. הליך זה גורם לירידת ערך הקרקע, וניתן לתבוע את הפיצוי בגינו רק עד 3 שנים מיום אישור התוכנית הפוגעת (ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה).

פיצוי בגין הפקעות קרקע

בהליך ההפקעה בפועל, הפיצוי המשולם הוא רק לשווי הנמוך שנקבע בתוכנית הפוגעת, לכן ישנה חשיבות גדולה לפנות למשרד שמאי מקרקעין בשלב מוקדם ככל האפשר, על מנת לתבוע את הפיצוי המגיע ולקבל ליווי עד לסיום הליך ההפקעה עצמו.

דוח כדאיות כלכלית ליזם - דוח אפס